fr | de | en

Casino Luxembourg

Enfants 5 - 12 ansWorkshop

18.11.2017 de 15:00 à 17:00

«Smart Home». Mais ils sont fous, ces robots !

Opgepasst: fir Kanner vun 8 Joer un. Beim 1. Deel vum Atelier kënnen d'Elteren och dobäi sinn. Den Atelier ass gratis.

Attention : pour enfants à partir de 8 ans. Les parents peuvent assister à la 1re partie de l'atelier. L'atelier est gratuit.

Ëmmer méi dacks sinn an de Maschinne kleng smart [intelligent] Roboteren agebaut, déi sech un den Internet connectéieren. Mam Matthieu Farcot vu SMILE - security made in Lëtzebuerg schwätzen d'Kanner (an d'Elteren) iwwer d'Gefore vum „Internet vun de Saachen", vum Schutz vun der Privatsphär, vum Big Data ... Am Atelier erfannen d'Kanner sougenannte „smart" Situatiounen an halen dës an engem Storyboard fest. 

De plus en plus souvent, les objets du quotidien contiennent des smart robots [robots intelligents] qui se connectent à Internet. Avec Matthieu Farcot de SMILE - security made in Lëtzebuerg, les enfants (et les parents) parlent du danger qui peut émaner de l'« Internet des objets »,, de la protection de la vie privée, du Big data... Dans l'atelier, les enfants imaginent des situations prétendues « smart » et les dessinent sous forme de scénarimage.


Info & Umeldung: T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu
Info & réservation : T (+352) 22 50 45, klik@casino-luxembourg.lu

images