fr | de | en

Casino Luxembourg

Young folks 12 - 19 years

Photo : Serge Ecker.

22.12.2016 from 14:00 to 18:00

Light Graffiti — Masterclass mam Serge Ecker

Mat Luucht protestéieren.

Zesumme mam lëtzebuergesche Kënschtler Serge Ecker entdecks du d'Luucht als staarkt Mëttel fir ee Message eriwwer ze bréngen. Du méchs Schablounen mat Motiver oder Parolen déi duerno op d'Maueren oder d'Façade projezéiert ginn. Dat richtegt Wuert fannen, mat verschiddene Projektiounstechniken experimentéieren, d'Aktiounen fotograféieren... d'Nuecht gëtt politesch!

Dëse Workshop gëtt proposéiert am Kader vun der Ausstellung Aude Moreau - La nuit politique.

Infos an Umeldung
Workshop fir Jugendlecher vun 13 Joer un.
Donneschdeg den 22. Dezember vu 14 bis 18 Auer.
Ab 13 Joer. 

Participatioun: 7 €, gratis mam Kulturpass.
Aschreiwungen an Informatiounen: T (+352) 22 50 45 oder E youngfolks@casino-luxembourg.lu

[EN]

Use light to post your rebellion.

Together with the Luxembourg artist Serge Ecker, you'll discover light as a powerful tool to spread the word. You make stencils with motifs or exclamations that will be projected on walls or facades. Finding the right word, experimenting with different projection techniques, making pictures of the actions, the night will be political!

This workshop takes place in the framework of the exhibition Aude Moreau - La nuit politique.

Infos and registration
≥ 13 years
Participation: 7 €, free with Kulturpass.
Registration and information: T (+352) 22 50 45 or E youngfolks@casino-luxembourg.lu


partners
images

Photo : Serge Ecker.