fr | de | en

Casino Luxembourg

© David Laurent.

Stamminee

An art scene does not exist simply through creation but also through reflection and discussion. Exchanges, critical minds and questioning are the driving forces of creativity and innovation.

The Casino Luxembourg has decided to offer a platform to open up debate with other protagonists from the Luxembourgish art scene, with drinks, around a table.

The 'Stamminee' (tavern) offers an occasion to create direct dialogue between creators and decision-makers. It is an opportunity for exchanges and discussions to flourish, for artists and other interested parties to really meet face-to-face.

Since its creation in 2012, during the Making Of artists' project, different subjects have been discussed in the 'Stammineeën' framework.- De Kënschtlerstatut
With: Claudine Hemmer, Anne Hoffmann, Trixi Weis and Steve Veloso

- Leidenschaftlech Konschtsammler
With: Aude Lemogne, Patrick Majerus, Alex Reding and Aymeric Thuault

- Kënschtlerkollektiver a kreativ Raim
With: Christian Frantzen, IUEOA, Catherine Lorent and Dany Prum

- L'art dans l'espace public
With: Didier Damiani, Hans Fellner, Jerry Frantz, Sophie Jung and Sumo

- La motivation d'une scène musicale underground au Luxembourg
With: Sacha Breuer, Tom et Marc Dosser, Stephan Mackel, Philippe Nathan, Marc Nickts, Sam Reinard, Yannick Stein, Pascal Thiel

- L'image de marque du Luxembourg
With: Tania Berchem, Serge Ecker, Robert Garcia, Anne Hoffmann, Christiane Kleer and Anne Weiler, Mike Koedinger, Jérôme Konen, Bob Krieps and Carole Tompers

- The unmanned artwork. Oder: gëtt de Kënschtler bis 2050 iwwerflësseg?
With: Ainhoa Achutegui, Ben Bauler, Jeff Desom, Gérard Kraus, Filip Markiewicz, Gilles Pegel, Natacha Wagner and Frank Yvan

- HLYSNAN! Lauschter mol no! Oder wéi muss e Kënschtler säi Message plazéieren, dass e gehéiert gëtt?
With: Jean-Marie Biwer, Kevin Muhlen, Aïda Schweitzer and Serge Tonnar

- Kultur sténkt. Konscht richt no Rousen. Konscht a Politik - Conventiounen, Subsiden, Résidencen, Kënschtlerstatut
With: Sascha Ley, Roland Quetsch, Laurent Loschetter, Bob Krieps and Jo Kox

- Konscht an Design: net just dat, no wat et ausgesäit!