fr | de | en

Casino Luxembourg

Young folks 12 - 19 ans

Photo : Serge Ecker.

22.12.2016 de 14:00 à 18:00

Light Graffiti — Masterclass mam Serge Ecker

Mat Luucht protestéieren.

Zesumme mam lëtzebuergesche Kënschtler Serge Ecker entdecks du d'Luucht als staarkt Mëttel fir ee Message eriwwer ze bréngen. Du méchs Schablounen mat Motiver oder Parolen déi duerno op d'Maueren oder d'Façade projezéiert ginn. Dat richtegt Wuert fannen, mat verschiddene Projektiounstechniken experimentéieren, d'Aktiounen fotograféieren... d'Nuecht gëtt politesch!

Dëse Workshop gëtt proposéiert am Kader vun der Ausstellung Aude Moreau - La nuit politique.

Infos an Umeldung
Workshop fir Jugendlecher vun 13 Joer un.
Donneschdeg den 22. Dezember vu 14 bis 18 Auer.
Ab 13 Joer. 

Participatioun: 7 €, gratis mam Kulturpass.
Aschreiwungen an Informatiounen: T (+352) 22 50 45 oder E youngfolks@casino-luxembourg.lu

[FR]

Utilise la lumière pour écrire ta révolte.

Accompagnés par l'artiste luxembourgeois Serge Ecker, tu découvres la lumière comme outil puissant pour faire passer un message. Tu conçois des pochoirs avec des motifs ou des exclamations qui ensuite sont projetés sur des murs ou des façades. Trouver le mot juste, expérimenter avec différentes techniques de projection, photographier les actions, la nuit s'annonce politique !

Ce workshop est proposé dans le contexte de l'exposition Aude Moreau - La nuit politique.

Infos et inscription
Workshop pour jeunes à partir de 13 ans.
Participation : 7 €, gratuit avec le Kulturpass.
Inscriptions et informations : T (+352) 22 50 45 ou E youngfolks@casino-luxembourg.lu


partenaires
images

Photo : Serge Ecker.